De belangrijkste taak van een bewindvoerder is het beheren en beschermen van het vermogen van een cliënt. De bewindvoerder stelt een budgetplan op aan de hand van de inkomsten en de vaste lasten. Als er meer wordt uitgegeven dan er binnenkomt onderzoekt de bewindvoerder wat er moet gebeuren om het budget sluitend te krijgen. Dit gebeurt zoveel mogelijk in overleg met de cliënt maar kan soms leiden tot minder populaire maatregelen. De bewindvoerder beslist uiteindelijk maar legt altijd uit waarom een beslissing wordt genomen. De bewindvoerder grijpt in als dat nodig is. Er wordt jaarlijks rekening en verantwoording aan u afgelegd.

Tot de werkzaamheden behoren o.a.:

 Aanvragen van het bewind;
 Inkomensreparatie;
 Het uitvoeren van betalingen volgens het opgestelde budgetplan;
 Declaratie ziektekosten;
 Regelen Toeslagen Belastingdienst;
 Aanvragen bijzondere bijstand en kwijtschelding gemeentelijke belastingen;
 Het verzorgen van een eenvoudige belastingaangifte box 1;
 Het treffen van betalingsregelingen bij een beheersbare schuldenlast.;
 Het opstarten van schuldhulpverlening in samenwerking met een schuldhulpverlener;
 Telefonisch spreekuurcontact;
 Het jaarlijks afleggen van rekening en verantwoording bij de kantonrechter.

Welke werkzaamheden vallen hier niet onder:
 problematische schuldsanering;
 belastingaangifte box 2 en 3;
 bewind bij ondernemersactiviteiten;
 ingewikkelde nalatenschappen;
 ontruiming van de woning;
 frequent naar zitting Kantonrechter;
 meegaan naar een WSNP zitting of naar het UWV;
 het doen van aangifte wegens inbraak of mishandeling;
 voorbereidende werkzaamheden voor het aanvragen van een schuldregeling;
 administratie voor het persoonsgebonden budget (PGB);
 verkoop onroerend goed.

In overleg zijn bovenstaande werkzaamheden eventueel mogelijk, hier worden extra kosten voor gerekend. Deze zijn terug te vinden onder de knop tarieven bewindvoering.