Wat is bewindvoering/beschermingsbewind?

Bij bewindvoering geeft u het beheer van de financiën en administratie, voor onbepaalde tijd, uit handen aan de bewindvoerder. Tijdens de onderbewindstelling blijft u handelingsbekwaam, maar dienen alle beslissingen op financieel gebied overlegd te worden met de bewindvoerder. De bewindvoerder ontvangt de maandelijkse inkomsten en draagt zorg voor het betalen van de maandelijkse uitgaven. Daarnaast zal een bewindvoerder de gehele administratie overnemen. Te denken valt aan het verzorgen van de belastingaangiften, kwijtscheldingsverzoeken, bijzondere bijstand aanvragen enz.

Voor wie is bewindvoering/beschermingsbewind bedoeld?

Bewindvoering/beschermingsbewind is bedoeld voor mensen die  onvoldoende in staat zijn de eigen administratie te verzorgen. De oorzaak kan bijvoorbeeld zijn dat mensen tijdelijk of blijvend niet in staat zijn hun (financiële) belangen te behartigen door een lichamelijke of psychische gesteldheid. De maatregelen zijn bedoeld mensen te beschermen tegen ondoordachte keuzes of invloeden van anderen en ter voorkoming van nieuwe schulden.

Overstappen van bewindvoerder?

Het kan voorkomen dat er om verschillende redenen een andere bewindvoerder gewenst is. Het is van belang dat de wens om over te stappen bekend is bij de huidige bewindvoerder.
Neem voor meer informatie over overstappen contact op met de huidige bewindvoerder of gewenste bewindvoerder.

Hoe vraagt u bewindvoering/beschermingsbewind aan?

Bewindvoering kan aangevraagd worden door iedereen vanaf 18 jaar. U kunt Allerleij Budget een bericht sturen via het contactformulier of telefonisch een afspraak maken via 026-711 0098 voor een adviesgesprek.