U kunt telefonisch of per mail contact met ons opnemen voor informatie en / of hulp. Wij nemen altijd telefonisch contact op voor een eerste verkennend gesprek. Wanneer uit het telefoongesprek blijkt dat we wat voor elkaar kunnen betekenen plannen we zo snel mogelijk een adviesgesprek.
Is bewindvoering de beste oplossing dan zal Allerleij Budget deze aanvraag indienen bij de betreffende rechtbank.

De kantonrechter

Bewindvoering wordt uitgesproken door de kantonrechter. De rechtbank zal de onderbewindstelling vastleggen in een beschikking. Zodra deze beschikking is opgemaakt en ontvangen kan een dossier officieel van start gaan binnen Allerleij Budget.

De opstart van een dossier

We zullen als bewindvoerder de financiën gezond maken en behouden. Dit doen we onder andere door ons te verdiepen in de inkomsten en uitgaven. We controleren of er eventueel nog recht is op inkomen (voorzieningen) of dat er mogelijk bezuinigd dient te worden. In sommige situaties is het noodzakelijk om betalingsregelingen te treffen met de schuldeisers. Wanneer de schulden problematisch zijn zullen we het dossier zodanig op orde maken dat deze op een soepele wijze overgenomen kan worden door de gemeente voor een schuldhulpverleningstraject.

Bij bewindvoering komt uw inkomen binnen op een beheerrekening (op uw naam) waar enkel de bewindvoerder het beheer over heeft. De bewindvoerder betaald hiervan onder andere de vaste lasten, reserveringen en eventuele betalingsregelingen. Tevens zal er een vastgesteld bedrag aan leefgeld per week naar u worden overgemaakt. U krijgt maandelijks een overzicht van de transacties zodat u volledig op de hoogte bent en blijft.