Loading…

Welkom bij Allerleij Budget

Bewindvoering, budgetbeheer & hulp bij schulden. Het kan gebeuren dat het (niet meer) lukt om zelf uw financiën te beheren. Wellicht wordt het voor u steeds moeilijker om het overzicht te bewaren of u bent het al kwijtgeraakt. Wij kunnen u hierbij helpen als bewindvoerder of budgetbeheerder. Samen zorgen we er voor dat de administratie op orde blijft of komt. Wij nemen o.a. uw post in behandeling, u krijgt digitaal inzage van de mutaties en u kunt uw vragen bij ons kwijt. Kunnen wij iets voor u of één van uw naasten betekenen dan horen wij het graag. Samen bespreken we de mogelijkheden. Wij zijn gevestigd in de gemeente Lingewaard, maar helpen ook veel mensen uit de omgeving Arnhem en Nijmegen.

Nieuws

                                                     

 

 

Convenant Arnhem

Sinds april 2020 werkt Allerleij Budget samen met de gemeente Arnhem middels het ‘Samen Sterker’ Convenant. Dit is een samenwerking tussen de gemeente en beschermingsbewindvoerders met als doel de inwoner van Arnhem te ondersteunen. Het doel is passende financiële zorg voor de inwoners van de stad Arnhem, door betrouwbare aanbieders. Samen kom je verder!

Convenant Arnhem

Tarieven 2022

De nieuwe tarieven voor 2022 zijn bekend gemaakt. Branchevereniging NBBI heeft ze alvast doorgerekend (inclusief BTW). Onderstaand zijn de nieuwe tarieven.

https://www.nbbi.eu/tarieven-bewindvoering-2022/

Bankkosten

Via de brancheverenigingen BPBI en NPBP vernam de expertgroep Curatele Bewind en Mentorschap (CBM) dat alle grote banken professionele bewindvoerders belasten voor het aanhouden van bankrekeningen voor hun cliënten. De extra kosten kunnen oplopen tot € 12,- per rekening. Deze kosten komen bovenop de kosten voor het pakket dat bij bewindvoerders als professionele organisaties in rekening wordt gebracht. De brancheverenigingen vroegen de expertgroep CBM of bewindvoerders de extra bankkosten per rekening mogen doorbelasten aan hun cliënten.

Volgens de expertgroep hebben de bewindvoerders geen keuze en geen mogelijkheid deze extra kosten te vermijden. Daarnaast is met deze verhoging geen rekening gehouden in de regeling beloning die door de minister is vastgesteld. Daarom heeft de expertgroep als tijdelijke maatregel goedgekeurd dat vanaf 2020 per rechthebbende per jaar (dus niet per bankrekening) € 6,- in rekening gebracht mag worden. Dit bedrag is exclusief btw. Bewindvoerders moeten deze verhoging vermelden in de rekening en verantwoording onder de post “bankkosten” en in een bijlage goed specificeren. Deze tijdelijke regeling houdt op zodra een wijziging van de regeling beloning in werking treedt. Voor verdere vragen, kunt u contact opnemen met uw toezichthoudende rechtbank. NB: De wijziging van beloningsbedragen door periodieke indexatie van de regeling beloning valt niet onder bovenstaande wijziging van de regeling beloning.