Loading…

ALLERLEIJ BUDGET

Bewindvoering, budgetbeheer & hulp bij schulden

Wanneer bewindvoering dan wel budgetbeheer niet meer nodig blijkt zullen wij u begeleiden met het zelfstandig overnemen van uw administratie.  In de laatste periode van onze hulpverlening maken we afspraken waardoor er meer verantwoordelijkheid bij u komt te liggen.  Denk hierbij aan het overmaken van een deel van het saldo waar u afgesproken betalingen mee zal verrichten. Dit  dient u vervolgens aan te tonen middels bankafschriften.
Op deze manier wordt u (weer) bekend met het voeren van de administratie.

Vanaf het moment dat de dienstverlening volledig voorbij is zullen wij u niet zomaar uitzwaaien. Ook daarna zal er telefonisch contact mogelijk blijven.
Hier kan naar behoefte afspraken over gemaakt worden.