Wanneer bewindvoering dan wel budgetbeheer niet meer nodig blijkt zullen wij u begeleiden met het zelfstandig overnemen van uw administratie.  In de laatste periode van onze hulpverlening maken we afspraken waardoor er meer verantwoordelijkheid bij u komt te liggen.  Denk hierbij aan het overmaken van een deel van het saldo waar u afgesproken betalingen mee zal verrichten. Dit  dient u vervolgens aan te tonen middels bankafschriften.
Op deze manier wordt u (weer) bekend met het voeren van de administratie.

Vanaf het moment dat de dienstverlening volledig voorbij is zullen wij u niet zomaar uitzwaaien. Ook daarna zal er telefonisch contact mogelijk blijven.
Hier kan naar behoefte afspraken over gemaakt worden.

Gemeente Arnhem kent verschillende initiatieven om zijn inwoners te begeleiden bij armoede of schulden. Zij bieden cursussen en trainingen aan. Wij willen inwoners van Arnhem dan ook adviseren om hier aan deel te nemen. Zie link:

https://arnhemsedialoog.nl/schuldenwijzer.html