Het betreft personen die geen affiniteit hebben met de financiële administratie en/of door maatschappelijke ongewenste situaties hier hulp bij zoeken.
De passende hulpverlening vindt u terug in de verschillende vormen van hulpverlening zoals bewindvoering of enkel budgetbeheer. Dit wordt gekenmerkt door de achtergrond van het maatschappelijk werk.
De juiste balans wat betreft samenwerking, kwaliteit en kwantiteit staan hoog in het vaandel. De helderheid is terug te vinden in de ruimte voor persoonlijke aandacht.

Een zo optimaal mogelijke afstemming van wederzijdse verwachtingen tussen u, eventuele hulpverlening en Allerleij Budget zal er voor zorgen dat de uitgesproken verwachtingen de bouwstenen vormen voor de uitvoering van de werkzaamheden.