Bewindvoering of budgetbeheer richt zich op het zowel oplossen als het voorkomen van schulden.

Wanneer er sprake is van schulden zal Allerleij Budget deze inventariseren en alle schuldeisers op de hoogte stellen van de dienstverlening. Er zal vervolgens worden gekeken naar de beste aanpak voor een oplossing.
Allereerst tracht Allerleij Budget om met de schuldeisers een betalingsregeling te treffen. In veel gevallen biedt dit al een oplossing. Vaak denkt men alleen aan schuldhulpverlening via de gemeente, dit is echter niet altijd noodzakelijk.

Schuldhulpverlening en bewindvoering/budgetbeheer

Wanneer de schuldenlast te hoog is voor betalingsregelingen en/of is er sprake van  problematische schuldenproblematiek zal Allerleij Budget het schuldendossier overdragen aan de gemeente voor schuldhulpverlening. Allerleij Budget onderhoudt hierbij het contact met de gemeente en begeleidt u door de wet en regelgeving die hierbij komt kijken. Hiermee wordt u een hoop stress bespaart. Allerleij Budget beschikt over de kennis en vakkundigheid die nodig is om aan een schuldenvrije toekomst te werken.