Bankkosten

Via de brancheverenigingen BPBI en NPBP vernam de expertgroep Curatele Bewind en Mentorschap (CBM) dat alle grote banken professionele bewindvoerders belasten voor het aanhouden van bankrekeningen voor hun cliënten. De extra kosten kunnen oplopen tot € 12,- per rekening. Deze kosten komen bovenop de kosten voor het pakket dat bij bewindvoerders als professionele organisaties in rekening wordt gebracht. De brancheverenigingen vroegen de expertgroep CBM of bewindvoerders de extra bankkosten per rekening mogen doorbelasten aan hun cliënten.